Voetreflex therapie.

Op de voeten bevinden zich reflexzones die corresponderen met alle organen en functies in ons lichaam. Een verstoring in het lichaam is dan ook terug te vinden in de voeten in de vorm van een pijnlijke plek of zuurkristallen. Door deze plek te masseren kan een orgaan of functie gestimuleerd dan wel tot rust gebracht worden. Dit werkt bijzonder ontspannend en kan klachten verlichten of laten verdwijnen. Voetzonereflex-therapie zorgt voor een ontspannen evenwicht tussen lichaam en geest. Ook wordt een goede doorbloeding op gang gebracht.

Reflextherapie is een bijzonder effectieve vorm van hand- of voetmassage. Het is gebaseerd op de wetenschap dat bepaalde punten op handen en voeten corresponderen met een orgaan in het lichaam en via energiekanalen, zones of meridianen met elkaar verbonden zijn. Wanneer er ziekte of disbalans in het lichaam optreedt, wordt het desbetreffende energiekanaal geblokkeerd.
De reflextherapie is er om deze blokkades weer op te heffen, zodat de energie weer vrijelijk kan stromen, waardoor het natuurlijke evenwicht in het lichaam wordt hersteld en er weer sprake is van een goede gezondheid.

De voeten zijn een spiegel van het lichaam, de rechtervoet weerspiegelt de rechterkant van het lichaam en de linker voet weerspiegelt de linkerkant.
Ziekten of opkomende ziekten maken zich kenbaar doordat de betreffende reflexpunten op de voeten gevoelig worden, hiermee de disbalans in het betreffende orgaan of organen naar buiten brengend. Door reflextherapie toe te passen, wordt het lichaam in staat gesteld om zijn enorme vermogens tot genezing te optimaliseren en ziekte te voorkomen.
Een voetreflex behandeling duurt ongeveer een uur (of zolang als nodig) en kost net als alle andere behandelingen €50,-